Tháng Hai 26, 2024

Mười hai chòm sao tương ứng với các tháng

[水瓶座]Ngày sinh 21/1—19/2

[双鱼座] Ngày sinh 20/2—20/3
[牧羊座] Ngày sinh 21/3—20/4
[金牛座] Ngày sinh 21/4—21/5
[双子座] Ngày sinh 22/5—21/6
[巨蟹座] Ngày sinh 22/6—23/7
[狮子座] Ngày sinh 24/7—23/8
[处女座] Ngày sinh 24/8—23/9
[天秤座] Ngày sinh 24/9—23/10
[天蝎座] Ngày sinh 24/10—22/11
[射手座] Ngày sinh 23/11—22/12
[魔羯座] Ngày sinh 23/12—20/1

12 chòm sao là tháng mấy?

Xin chào mười hai chòm sao như trên!

Những người sinh tháng 12 có cung hoàng đạo gì?

Bạch Dương (3.21-4.20) Kim Ngưu (4.21-5.20) Song Tử (5.21-6.21) Cự Giải (6.22-7.22) Sư Tử (7.23-8.22) Xử Nữ (8.23-9.22) Thiên Bình (9.23-10.22) Bò Cạp (23.10-11.21) Nhân Mã Xử Nữ (21.11-12.21) Ma Kết (22.12-1.19) Bảo Bình (1.20-2.18) Song Ngư (2.19-3.20)

Trên đây làmạng chòm saoBài viết, đăng lại phải ghi rõ nguồn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *